MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Plany działania na rok 2011 uzupełnione o kryteria wyboru projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL

Szanowni Projektodawcy,

Uprzejmie informujemy, iż zostały zatwierdzone Plany działania na rok 2011 r. dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego PO KL dla województwa mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy scalone Plany działania uzupełnione o kryteria wyboru projektów dla projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44