MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 2 października 2014 roku

Stan danych na dzień

2014-08-31

 

 

Kurs euro ECB

4,1827 PLN

 

 

Liczba podpisanych umów -

4 844

 

 

Wartość umów -

3019203557,88 PLN

 

721831247,25 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

99,92%

 

 

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2389456128,36 PLN

 

571271219,16 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

79,08%

 

 

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2636304137,59 PLN

 

630287646,16 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

87,25%

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44