MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 31 sierpnia 2014 roku

Stan danych na dzień   

2014-08-31

Kurs euro ECB

4,2145   PLN

Liczba podpisanych umów -

4 810

Wartość umów -

2 964 916 043,09 PLN

703 503 628,68  EUR

Procent wykorzystania alokacji -

97,38%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 362 701 702,31 PLN

   560 612 576,18 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

77,60%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 603 335 769,06 PLN

 617 709 282,02 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

85,51%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44