MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na dzień 31 lipca 2014 roku

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2014-07-31

Kurs euro ECB

4,1516

PLN

Liczba podpisanych umów -

4 797

Wartość umów -

2 955 983 258,59

PLN

712 010 612,44

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

98,56%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 322 426 631,31

PLN

559 405 200,72

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

77,44%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 586 308 336,08

PLN

622 966 648,06

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

86,23%

Uaktualnione wartości na stronę MJWPU

Do tej pory wydaliśmy

2 586 308 336,08

Wartość podpisanych umów

2 955 983 258,59

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44