MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik alokacji PO KL - dane na 30 czerwca 2014 roku

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2014-06-30

Kurs euro ECB

4,1568

PLN

Liczba podpisanych umów -

4 728

Wartość umów -

2 916 532 554,15

PLN

701 629 271,11

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

97,12%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 245 984 187,73

PLN

540 315 672,57

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

74,79%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 550 350 228,40

PLN

613 536 910,22

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

84,93%

Uaktualnione wartości na stronę MJWPU

Do tej pory wydaliśmy

2 550 350 228,40

Wartość podpisanych umów

2 916 532 554,15

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44