MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013

Ideą Konkursu jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także uhonorowanie i zaprezentowanie tych innowacyjnych rozwiązań czy produktów współpracy ponadnarodowej, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze polityk sektorowych PO KL.

Zachęcamy Państwa do zaprezentowania swoich dokonań oraz podzielenia się z nami wypracowanymi nowatorskimi rozwiązaniami. 

Projekt do konkursu może zgłosić:

Laureaci i wyróżnieni otrzymają specjalną nagrodę – szkolenie grupowe/doradztwo związane z tematyką nagrodzonego projektu i/lub z problematyką PO KL i/lub zagadnieniami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem – laureaci i wyróżnieni w konkursie uzyskają szansę na szeroką, ogólnopolską promocję swoich dokonań projektowych poprzez prezentację nagrodzonych projektów:

Zgłoszenia projektów należy przesyłać w terminie do 16 maja 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowa Instytucja Wspomagająca, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

z dopiskiem - Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Szczegóły Konkursu znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej

Dodatkowe pytania:

1) w przypadku projektów innowacyjnych:
a) Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 378 31 66, e-mail: Agnieszka.Jarmuszynska@cpe.gov.pl
b) Anna Elżbieta Strzała, tel.: 22 378 31 69, e-mail: Anna.Strzala@cpe.gov.pl

2) w przypadku projektów współpracy ponadnarodowej:
a) Beata Rybicka-Dominiak, tel.: 22 378 31 68, e-mail: Beata.Rybicka-Dominiak@cpe.gov.pl
b) Magdalena Karczewska, tel.: 22 378 31 63, e-mail: Magdalena.Karczewska@cpe.gov.pl

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44