MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poziom wykorzystania alokacji w PO KL na dzień 31.08.2013 r.

Stan danych na dzień

2013-08-31

Kurs euro ECB

4,2825

PLN

Liczba podpisanych umów -

4 331

Wartość umów -

2 611 291 627,93

PLN

609 758 698,87

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

84,41%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

1 841 136 944,97

PLN

429 921 061,29

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

59,51%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 135 817 551,13

PLN

498 731 477,20

EUR

Procent wykorzystania alokacji -

69,04%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44