MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Poziom wykorzystania alokacji w PO KL na dzień 28.02.2013 r.

Kurs euro ECB: 4,1648 PLN

Liczba podpisanych umów -  4027 szt.

Wartość umów - 2 438 964 781,92 PLN / 585 613 902,69 EURO

Procent wykorzystania alokacji - 82%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: 1 540 500 068,60 PLN / 369 885 725,27 EURO

Procent wykorzystania alokacji - 51,79%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: 1 857 397 717,50 PLN / 445 975 249,11 EURO

Procent wykorzystania alokacji - 62,45%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44