MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu i lipcu 2012 r.

1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu i lipcu 2012 r.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44