MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL

Szanowni Państwo,

w związku z częstymi pytaniami dotyczącymi aplikowania o środki w ramach konkursu systemowego z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  oraz Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do zapoznania się odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez Beneficjentów systemowych. Odpowiedzi na pytania zostały opracowane przez pracowników Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL oraz pracowników Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów (p. Piotra Kruszewskiego oraz p. Magdalenę Wilk).

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44