MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Zatrudnianie nauczycieli w projektach PO KL - dokumenty

W załączeniu publikujemy 

- stanowisko MRR w kwestii zatrudniania nauczycieli w projektach

- orzeczenia sądów w przedmiocie różnić pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44