MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

„Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” - prezentacje ze spotkania

W dniu 8 lutego 2012 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące Działania 9.2 PO KL „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”, które zostało zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele placówek ośwatowych, jak również organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego. 
Prezentujemy prezentacje ze spotkania (link poniżej).

Prezentacje ze szkolenia

 

Oprac.
Arkadiusz Szymański
WIS

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44