MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Główne trudności związane z wdrażaniem zasady równości szans ze względu na płeć

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans ze względu na płeć

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44