MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Audycja pt "Co może zrobić może organizacja pozarządowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?" - audycja z dnia 08.10.2008

Fundusze Europejskie w Radiu Dla Ciebie

W środę 8 października 2008 r. wyemitowana została audycja nt. Co może zrobić może organizacja pozarządowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

W audycji wzięli udział:
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44