MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozadrudnienia w ramach PO KL - audycja z dnia 29.10.2008

Fundusze Europejskie w Radiu Dla Ciebie

W środę 29 października 2008 r. wyemitowana została audycja nt. działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozadrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W audycji wzięli udział:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44