MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Działanie 4.1 Gospodarka wodna-ściekowa - audycja z dnia 03.10.2008

Fundusze Europejskie w Radiu Dla Ciebie

W piątek 3 października 2008 r. wyemitowana została audycja nt. Gospodarki wodno- ściekowej w ramach RPO WM.

W audycji wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44