MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Najlepsze praktyki - promocja zrealizowanych projektów PO KL

Zachęcamy Beneficjentów do przesyłania artykułów, informacji i zdjęć na temat projektów zrealizowanych w naszym regionie, dzięki przyznaniu dofinansowania środków z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współpracy z Mazowiecka Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Przekazany materiał pozwoli nam promować najlepsze praktyki, a beneficjentom pokazać efekty ich pracy.

Materiały do publikacji* na stronie www.mazowia.eu prosimy przesyłać na adres media@mazowia.eu. W tytule proszę wpisać „Materiał promocyjny na stronę www.mazowia.eu”.

*Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redakcji dostarczonych informacji. Przesłanie materiałów oznacza zgodę na ich nieodpłatne zamieszczanie na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz przekazanie praw autorskich.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44