MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znowelizowana wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki

21 marca 2008 r. została zatwierdzona nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiotowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki została opracowana w wyniku doświadczeń zdobytych w trakcie dokonywania naboru i oceny projektów w ramach konkursów pilotażowych PO KL, uwzględnia także większość uwag zgłoszonych przez Państwa w toku konsultacji.

Datą wejścia w życie znowelizowanej wersji dokumentu jest 1 kwietnia 2008 r., o ile właściwa Instytucja Pośrednicząca dla danego priorytetu/województwa nie określi inaczej.

Tym samym Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki dopuszcza możliwość ustalenia przez Instytucje Pośredniczące innej daty wejścia w życie nowej wersji Szczegółowego opisu priorytetów ze względu na uwarunkowania związane z aktualnie trwającymi naborami wniosków i/lub przeprowadzaną aktualnie oceną projeków konkursowych i systemowych.

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Szczegółowego opisu priorytetów PO KL wraz z opisem zmian, jakie wprowadzono w dokumencie.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44