MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Udostępnienie nowej wersji generatora związane jest ze zmianami organizacyjnymi w powstałym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, a dokonane zmiany w aplikacjach nie mają wpływu na zakres merytoryczny wniosku o płatność.

Aplikacja będzie możliwa do pobrania ze strony www.efs.gov.pl:

https://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generator_aplikacyjny.aspx

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44