MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie mazowieckim - subregion radomski

Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu,

26 - 600 Radom, ul. Kościuszki 5a

tel.: 0 801-101-101, 022 542-27-13

e-mail: punkt_radom@mazowia.eu

 

Dla kogo:

Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

 

Kalendarz spotkań:

Ul. Słowackiego 6, w godzinach 8:30 – 13:30;

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44