MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na dzień 2015-12-31

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-12-31

Kurs euro ECB

4,2400 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 904

Wartość umów -

3 044 942 261,80 PLN

 

718 146 759,86 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

102,29%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 860 953 912,38 PLN

 

674 753 281,22 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

96,11%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 933 005 108,98 PLN

 

691 746 487,97 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

98,53%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44