MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik alokacji PO KL - stan na dzień 2015-12-02

Licznik alokacji PO KL

   

Stan danych na dzień

2015-11-30

Kurs euro ECB

4,2631 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 904

Wartość umów -

3 045 304 930,32 PLN

 

714 340 487,04 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

102,30%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 841 443 850,01 PLN

 

666 520 571,89 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

95,45%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 929 862 944,19 PLN

 

687 261 134,90 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

98,42%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44