MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik alokacji PO KL - stan na dzień 2015-10-31

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-10-31

Kurs euro ECB

4,2699 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 904

Wartość umów -

3 045 344 058,22 PLN

 

713 212 032,65 EUR

Procent wykorzystania alokacji 

102,30%

Wartość zatwierdzonych wniosków

o płatność:

2 828 098 586,36 PLN

 

662 333 681,44 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

95,00%

 

 

Wartość środków przekazanych w ramach

zaliczki:

2 924 337 744,39 PLN

 

684 872 653,78 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

98,23%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44