MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 30.09.2015

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-09-30

Kurs euro ECB

4,2356 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 904

Wartość umów -

3 046 631 167,17 PLN

719 291 521,19 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

102,34%

Wartość zatwierdzonych wniosków
o płatność:

2 809 203 604,71 PLN

663 236 284,05 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

94,37%

Wartość środków przekazanych
w ramach zaliczki:

2 918 312 980,44 PLN

688 996 359,53 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

98,03%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44