MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 31.08.2015

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-08-31

Kurs euro ECB

4,2405 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 905

Wartość umów -

3 046 631 167,17 PLN

 

718 460 362,50 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

102,34%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 775 857 962,43 PLN

 

654 606 287,57 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

93,25%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 905 802 077,16 PLN

 

685 249 870,81 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

97,61%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44