MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 30.07.2015

Licznik alokacji PO KLStan danych na dzień

2015-07-31

 

 

Kurs euro ECB

4,1426 PLN

 

 

Liczba podpisanych umów -

4 905

 

 

Wartość umów -

3 046 676 172,83 PLN

 

735 450 242,08 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

102,34%

 

 

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 735 513 847,92 PLN

 

660 337 432,51 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

91,89%

 

 

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 891 896 217,16 PLN

 

698 087 244,04 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

97,14%

 

 MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44