MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 30.06.2015

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-06-30

   

Kurs euro ECB

4,1893 PLN

   

Liczba podpisanych umów -

4 905

Wartość umów -

3 047 566 377,97 PLN

 

727 464 344,39 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

101,04%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 715 711 378,76 PLN

 

648 249 439,94 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

90,04%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 881 599 323,74 PLN

 

687 847 450,35 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

95,54%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44