MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 30.05.2015

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień

2015-05-30

Kurs euro ECB

4,1289 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 890

Wartość umów -

3 044 334 964,72 PLN

737 323 491,66 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

100,94%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 700 583 954,89 PLN

654 068 627,21 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

89,54%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 876 279 824,95 PLN

696 621 333,76 EUR

 

 

Procent wykorzystania alokacji -

95,37%

Uaktualnione wartości na stronę MJWPU

Do tej pory wydaliśmy

2 876 279 824,95

Wartość podpisanych umów

3 044 334 964,72

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44