MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 30.04.2015

Stan danych na dzień

2015-04-30

Kurs euro ECB

4,0120 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 890

Wartość umów -

3 045 736 591,90 PLN

Procent wykorzystania alokacji -

100,98%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 661 707 910,65 PLN

Procent wykorzystania alokacji -

88,25%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 850 389 819,55 PLN

Procent wykorzystania alokacji -

94,51%

Uaktualnione wartości na stronę MJWPU

Do tej pory wydaliśmy

2 850 389 819,55

Wartość podpisanych umów

3 045 736 591,90

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44