MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 31.03.2015 r.

Licznik alokacji PO KL

Stan danych na dzień 2015-03-31
Kurs euro ECB 4,0938 PLN
Liczba podpisanych umów - 4 885
Wartość umów - 3 045 506 407,76 PLN
Procent wykorzystania alokacji - 100,98%
Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność: 2 634 687 822,82 PLN
Procent wykorzystania alokacji - 87,36%
Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki: 2 835 469 323,66 PLN
Procent wykorzystania alokacji - 94,01%
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44