MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Licznik wykorzystania alokacji PO KL - stan na 28.02.2015 r.

Stan danych na dzień

2015-02-28

Kurs euro ECB

4,1535 PLN

Liczba podpisanych umów -

4 884

Wartość umów -

3 048 021 299,38 PLN

 

733 844 059,08 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

101,06%

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność:

2 603 246 977,38 PLN

 

626 759 835,65 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

86,31%

Wartość środków przekazanych w ramach zaliczki:

2 807 785 337,73 PLN

 

676 004 655,77 EUR

Procent wykorzystania alokacji -

93,09%

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH
www.mazowia.eu
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44